Boeing 737 Max 8 - utmaningarna med autonoma system

Två flygkrascher och 346 omkomna aktualiserar många ingenjörsutmaningar med autonoma system. Det gäller både teknik och organisation. Vad gick fel och vad kan göras för att undvika dem i framtidens autonoma system?

Seminarium med IVA Syd

LTH, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund, Sal E:1406
Hitta hit
Tisdag den 22 oktober 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Problemen med Boeing 737 Max 8 har fått stor uppmärksamhet. IVA Syd vill nu belysa frågan på ett insiktsfullt sätt med fokus på utmaningarna med autonoma system. Bland problemen finns:

  • Att hålla styrsystemens modeller kongruenta med de verkliga omvärldsfenomenen.
  • En trasig sensor och en olämplig parameter kan orsaka i ett felkonstruerat system.
  • Att samspelet mellan människa och maskin blir ännu svårare - och viktigare med högre grad av autonomi i systemen.
  • Att de rutiner som finns för certifiering av säkerhetskritiska system är så komplicerade att de leder till större risker.

Frågorna analyseras och diskuteras av Per Runeson, professor i programvarusystem, LTH, Anders Rantzer, professor i reglerteknik LTH och Kalle Åström professor matematik, LTH 

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.