Bostadspolitik på tveksamma grunder – vem ska bo i alla dyra nybyggen?

Seminarium i Almedalen med IVAs projekt Framtidens goda stad

Donnersgatan 6, Visby
Hitta hit

Måndag den 3 juli 2017 10:30 - 11:30

Seminarieplats 0 kr
Vi bjuder på fika 0 kr

Boverkets prognos är att det behöver byggas 700 000 nya bostäder under de kommande tio åren för att minska bostadsbristen. Frågan är dock vilka som ska bo i dessa 700 000 nya bostäder? Prognosen är kortsiktig och dagens samhällsplanering bygger på antaganden som är orealistiska.

Snart blir det svårt att hitta köpare och hyresgäster som har råd att betala för nyproduktion. De som är bostadslösa har sällan stora ekonomiska marginaler. Därför kan vi inte bygga bort bostadsbristen. Rörligheten på bostadsmarknaden måste också öka. Och för att ge förutsättningar för långsiktighet i samhällsutvecklingen måste analyser bygga på faktabaserade beslutsunderlag. Vi måste ha realistiska prognoser både på kommunal och nationell nivå.

Medverkar gör Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, Mikael Söderlund, vd Sthlm Urban Advisors och Anna Bertilsson, stadsbyggnadsdirektör Linköpings kommun. Åsa Söderström Jerring är moderator.

 

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.