Handlingsplaner för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 16 januari 2020 11:00 - 11:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet, att skapa en arena för värdekedjor och olika perspektiv från politik, näringsliv och forskarvärlden att mötas och ge nya inspel till beslutsfattare på området. Nu är det dags för en sorts examen för alla fem delprojekt, där vi presenterar ett antal handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige. Missa inte en späckad heldag i cirkulär anda!

Program:

 • 09.00 – 09.20 Välkommen
 • 09.20 – 10.35 Branschseminarium Mobilitet
 • 10.35 – 10.55 Fikapaus
 • 10.55 – 12.10 Branschseminarium Lokaler
 • 12.10 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 14.15 Branschseminarium Livsmedel
 • 14.15 – 14.35 Fikapaus
 • 14.35 – 15.50 Branschseminarium Textil
 • 15.50 – 16.00 Bensträckare
 • 16.00 – 17.15 Branschseminarium Plast
 • 17.15 – 17.45 Avslutning
 • 17.45 – ca 19.00 Middagsmingel

Välkommen!

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.