Brexit – hur påverkas forskning och högre utbildning i Storbritannien och Sverige?

Brexit får konsekvenser för forskning och högre utbildning. Hur förbereder sig brittiska lärosäten för en tillvaro utanför EU? Hur påverkas samarbetet mellan universitet och högskolor i Storbritannien och Sverige?

Seminarium med IVAs avdelning för Utbildning och forskning i samarbete med Tillväxtanalys

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 8 mars 2017 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Temat för seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Utbildning och forskning tillsammans med Tillväxtanalys, är Brexits effekter för forskning och utbildning. Den politiska utvecklingen i USA kommer också att beröras.

Carl Jeding och Sophia Tannergård, båda verksamma vid Tillväxtanalys redovisar resultaten från sin nya rapport:

  • Hur ser de verksamma inom brittiska lärosäten på Brexit?
  • Hur förbereder man sig för en tillvaro utanför EU?
  • Vilka hinder och möjligheter innebär Brexit för svenska och brittiska lärosäten.

Leslie Wilson, generalsekreterare för European University Association tar upp olika frågeställningar kring Europa, Brexit och USA.

Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet belyser tillsammans med företrädare för Vinnova och Vetenskapsrådet Brexit-problematiken utifrån sina verksamhetsområden och pågående uppdrag.

Moderator: Christina Ullenius, ordförande IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Delar av seminariet hålls på engelska.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.