Byggande - större klimatbov än personbilarna?

En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Vem tar ansvaret och vem bryr sig?
Teaterskeppet i Visby hamn
Hitta hit
Tisdag den 1 juli 2014 08:30 - 10:15

En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Energianvändningen och klimatbelastningen har dessutom förskjutits i byggandet av flerbostadshus, från drift till produktion. Även anläggningsbyggandet är en tung och förbisedd faktor i byggprocessen. Anledningen är ökat lågenergibyggande, samt ökad användning av förnybara bränslen för uppvärmning och elproduktion. Vad innebär detta för beställare, konsulter, byggbolag och leverantörer? Vem tar ansvaret och vem bryr sig?

Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier, Karin Byman, Sustainable Building Management, ÅF, Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Stefan Engdahl, chef SamhälleTrafikverket, Andres Muld, ordförande Sustainable Innovation, Ronny Andersson, FoI-chef Cementa, Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg Veidekke och Tore Nilsson, ordförande Sveriges Byggindustrier.

Moderator: Per Westlund, IVA

Arrangörer är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sustainable Innovation, Sveriges Byggindustrier och ÅF.

Ingen anmälan krävs

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.