Cellterapi – framtidens läkemedel är redan här!

Användandet av levande celler som läkemedel har länge setts som en framtida möjlighet, men vi kan idag konstatera att det snarare handlar om reella behandlingsformer.

Seminarium med IVAs Avd. X

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 26 april 2018 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet kommer att belysa två viktiga områden inom fältet, stamcellsterapi som utnyttjar möjligheten att omprogrammera stamceller så att de kan återskapa skadade celler och vävnader, samt immunterapi, som utnyttjar celler från patientens immunförsvar och omprogrammerar dessa så att de kan angripa patientens cancerceller.

Stamceller möjliggör nybildandet av celler som kroppen inte längre själv kan bilda i tillräcklig omfattning, vid till exempel sjukdom eller efter en skada. Hur kan kroppens stamceller modifieras för att kunna användas som reservdelar eller verktyg i den egna kroppen? Applikationerna visar sig vara många, men hur långt har man kommit inom forskningen och hur långt ifrån klinisk användning står man idag?

Immunterapi, i formen av så kallad CAR-T behandling, har under de senaste åren gjort revolutionerande framsteg. Behandlingar mot leukemier och lymfom kan redan idag erbjudas och ett stort antal kliniska prövningar pågår för närvarande.

Stamcellterapi

Anna Falk, docent vid Karolinska Institutet, kommer att berätta om sitt arbete kring pluripotenta stamceller, det vill säga celler som kan programmeras till att bli i princip vilka celler som helst i kroppen. Hur kan dessa celler tillgängliggöras för behandling? Är en stamcellsbank som motsvarar Sveriges befolkning lösningen?

Malin Parmar, professor vid Lunds Universitet, kommer att berätta om hjärnans begränsade förmåga till läkning och nybildning av nervceller vid skador och sjukdomar. Hur kan stamceller och omprogrammerade hudceller användas vid behandling av en skadad hjärna?

CAR-T immunterapi

Gunilla Enblad, professor och överläkare vid Uppsala Universitet, kommer att prata om hur cancerpatienters T-celler kan renas upp och omprogrammeras på genetisk väg, så att de därefter kan återföras till patienter som målinriktade ”vapen” mot cancerceller. Hur ser metodiken ut och hur går det i de första kliniska prövningarna i Sverige?

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.