Cementförsörjningen i Sverige - hur kan vi hantera ett stopp?

Hotet mot att cementproduktionen i Slite stoppas finns fortfarande kvar, trots regeringens tillfälliga tillstånd. Vilka blir konsekvenserna? Vilka alternativa lösningar finns?

Seminariet anordnas av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Väst. Livesändningen av eventet visas här (bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan). 

Grev Turegatan 16, Stockholm ELLER på distans
Fredag den 3 december 2021 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

 

IVA bjuder in till seminarium där konsekvenserna av ett stopp eller begränsning av cementproduktionen i Slite skulle få för Sverige står i centrum:

  • Vad betyder ett stopp för byggande och gruvdrift?
  • Finns det andra leverantörer som kan möta de svenska behoven?
  • Kan en mer sparsam användning av betong och cement påverka situationen?
  • Hur påverkas Sveriges klimatomställning med tanke på att Cementa planerar att leverera klimatneutral cement från Gotland år 2030?

Grundvattnet har stått i centrum för den miljörättsliga processen i Slite. Under seminariet kommer denna dock inte att specifikt tas upp. Men viktiga frågor, inte minst i relation till klimatomställningen, om tillståndsprocessers längd, komplexitet och kommunikationen mellan myndigheter och den som ansöker har aktualiserats i en rad uppmärksammade fall under senare tid. Därför planerar IVA seminarier som belyser just dessa frågor.

Seminariet anordnas av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Väst.

Medverkande

Leif Boström, direktör Affärsområde specialprodukter, LKAB

Tomas Carlsson, vd NCC, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Carina Edblad, vd Thomas Betong, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Magnus Sjöberg, direktör Stora projekt, Trafikverket

Katarina Malaga, professor i Hållbart byggande, RISE

Kristina Mjörnell, affärs och innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, ledamot  IVAs avdelning Samhällsbyggnad  

Magnus Ohlsson, vd Cementa

Ulla Sandborgh, regeringens samordnare för kalk- och cementfrågor, Näringsdepartementet, ledamot IVAs avdelning för Elektroteknik

Johan Silfwerbrand, professor, KTH

Moderator: Per Westlund, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad   

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.