Chester Carlsons Forskningspris 2020

Välkommen till utdelning av Chester Carlsons Forskningspris för 2020. Mottagare är professor Peter Hedström. Peter Hedström får priset för framstående integration av datavetenskapliga metoder för datadriven design av specialstål med nya egenskaper.

Chester Carlson

www.iva.se/event/chester-carlsons-forskningspris-2020/
Torsdag den 3 december 2020 15:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

”Kopiera” gjorde man länge för hand. Sedan kom ”Xerox-maskinen” och med den begreppet att ”ta en Xerox-kopia”. Fysikern och entreprenören Chester Carlsons uppfinning, som patenterades 1942, fick en betydelse för informationshantering som kan jämföras med Gutenbergs tryckpress. Hans livsgärning kan vara en bra inspiration även för dagens IT-forskare och entreprenörer. Dessutom kan han än idag ge en hjälpande hand genom ”Chester Carlsons Forskningspris” som förvaltas av IVA.

Under webbinariet som inleds med prisutdelningen och en presentation av pristagarens forskning presenteras även metallindustrins forskningsagenda och AI och digitalisering.

Medverkande är pristagare Peter Hedström, professor i materialvetenskap vid KTH, Lars-Erik Eriksson, styrelseordförande Stiftelsen IVAs Fond för forskning i informationsvetenskap, Gert Nilson, hedersdoktor Karlstads Universitet och Teknisk direktör Jernkontoret och Staffan Truvé, CTO Recorded Future.

Chester Carlsons Forskningspris, förvaltas av IVA och utgår från en fond som donerades av The Xerox Foundation 1985, ett år efter IVAs Royal Mission resa till USA som bland annat besökte Xerox Corporation.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.