Cirkulär ekonomi och resurseffektiva affärsmodeller (med Miljömålsberedningen)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Miljömålsberedningen bjuder in till ett kunskapsinhämtande seminarium i riksdagshuset för att diskutera cirkularitet, klimat och näringslivets viktiga roll i att ta fram nya resurssmarta affärsmodeller.

Seminariet streamas. Om länken ovan inte fungerar, prova med denna: 

https://youtu.be/i73tDMZiyd0

Riksdagen, Mynttorget 2, lokal: L4 17, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 21 oktober 2015 16:30 - 18:00

Miljömålsberedningen, som är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från regerings- och oppositionspartierna, ger regeringen råd hur miljömålen kan nås. Här ingår även sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer. Beredningen för också en löpande dialog med det omgivande samhället för att inhämta kunskap och arbeta fram en långsiktig klimatstrategi.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft arbetar sedan våren 2014 aktivt med frågan om hur näringslivet kan utveckla nya affärsmodeller för att parallellt möta lönsamhets- och miljö-/klimatkrav – och vilka offentliga styrmedel som behövs för att understödja denna utveckling. I projektet ingår närmare 50 företag, myndigheter, forskningsorganisationer och andra.

Vid seminariet får vi en fördjupning i vilken betydelse cirkulär ekonomi och resurseffektivitet kan ha för företagens lönsamhet och konkurrenskraft och för minskade utsläpp av växthusgaser i samhället.

Medverkande är bland andra Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, Björn Stigson, rådgivare IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller, Kristian Skånberg, Romklubben, Per-Anders Enkvist, McKinsey och Caroline Ankarcrona, projektledare, IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller.

Stängt för ytterligare anmälningar på grund av stort intresse. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.