Cyberhot i orostider - klarar Sverige cybersäkerheten?

Cyberattackerna mot Sverige är intensiva. Därmed är cybersäkerheten helt central för det digitaliserade Sveriges konkurrenskraft. Vilka åtgärder krävs för att öka cybersäkerheten? Kan svenska företag göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel? Har vi den kompetens som krävs?

Seminarium med IVA Syd

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
Måndag den 5 december 2022 17:00 - 19:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

I oktober presenterade IVAs rapport Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Slutsatsen där är att Sverige inte är tillräckligt rustat för att möta cyberhoten och att vi har mycket att lära av andra länder. I rapporten presenteras också en rad förslag för att öka Sveriges cybersäkerhet.

Rapporten är utgångspunkten för IVA Syd-seminariet där får möta Patrik Fältström,  säkerhetsskyddschef Netnod, Pontus Johnson, professor vid KTH och Mats Nilsson Director CTO-office Ericsson som alla varit med i projektet.

Medverkar gör också  Rickard Nilsson,  Vice President Sales vid det malmöbasreade internationalla cybersäkerhetsföretaget Advenica. Ola Svedin, vd Mobile Heights berättar mer om uppdraget att karlägga cybersäkerheten i Skåne. Inspel på distans görs av Linda Eriksson, enhetschef MSB på Avdelningen för cybersäkerhet och kommunikation, Charlotte Lindgren, chef Cyberverksamheten vid FRA.

Moderator är Jan Westberg, sekreterare IVA Syd som också är kommunikationsansvarig i projektet Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Seminariet pågår mellan 17-19. IVA Syds årsmöte hålls i samma lokaler 16:00-16:45. Röstberättigade där är IVA ledamöter och medlemmar i IVAs Näringslivsråd.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.