Cybersäkerhet i orostider

Sverige har en internationell tätposition när det gäller digitalisering, men samtidigt en sämre förmåga än andra länder att skydda oss mot cyberhot. Cyberattackerna mot Sverige är intensiva och riktade mot alla delar av samhället. Detta påverkar Sveriges konkurrenskraft på både företags- och samhällsnivå. Är Sveriges cybersäkerhet tillräcklig – eller brister vår insikt om allvaret i dagens situation?

Streamas live

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan).

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm eller digitalt
Tisdag den 18 oktober 2022 10:00 - 12:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Välkommen till presentationen av IVAs nya rapport Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft, som innehåller konkreta förslag på åtgärder för att stärka Sveriges cybersäkerhet inom fem nyckelområden. I rapporten undersöks också vad vi kan lära av andra länder, genom att sätta det svenska cybersäkerhetsarbetet i ett internationellt perspektiv.

Rapporten har tagits fram av IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft, i syfte att bidra till en bred och nyanserad diskussion om vikten av ett starkt och samordnat arbete för att stärka Sveriges cybersäkerhet.

Under seminariet diskuteras rapportens förslag av medlemmar ur styrgruppen för projektet, och andra centrala aktörer på området. 

Medverkande:

Tuula Teeri vd IVA, Håkan Buskhe (ordförande projektets styrgrupp) vd FAM, Anne-Marie Eklund Löwinder Amelsec, Patrik Fältström FoU-chef Netnod, Pontus Johnson professor KTH, Jan Nygren IVAs avdelning Utbildning och forskning, Camilla Asp överdirektör MSB, Mats Nilsson Ericsson, Annika Avén SOFF, Kristina Blomqvist Vattenfall. Fler medverkande kan tillkomma. 

Moderator: Katarina Andersson frilansjournalist

Välkommen med din anmälan! 

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.