Cybersäkerhet – vad krävs för att öka Sveriges konkurrenskraft?

Antagonistiska cyberhot påverkar det svenska samhället alltmer. Hur ska Sverige stärka sin förmåga att möta hoten? Det är temat för IVAs nya projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft.

Webbinarium med IVAs nya projekt, Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft.

www.iva.se
Torsdag den 16 september 2021 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige ligger i internationell framkant när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp mellan denna tätposition och det faktum att vi befinner oss så långt efter andra länder när det gäller förmågan att skydda oss mot antagonistiska cyberhot.  Hur kan vi sluta detta glapp?

Vid webbinariet belyses en rad av frågetställningarna för det nya IVA-projektet Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft:

  • Hur ser problematiken kring cybersäkerhet ut idag? Vilken är beredskapen i olika samhällssektorer?
  • Hur påverkar ny teknik arbetet med cybersäkerhet?
  • Hur påverkas Sverige av den internationella utvecklingen? Hur kan Sverige påverka internationellt?
  • Hur ska politiken agera för att möta cyberhoten?

I webbinariet medverkar medlemmar ur projektets styrgrupp: Håkan Buskhe (ordförande), vd, FAM, Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef och CISO, Internetstiftelsen, Erik Ekudden, CTO, Ericsson, Patrik Fältström, FoU-chef, Netnod, Pontus Johnsson, professor, Nätverks och systemteknik, KTH och Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen, Staffan Truvé, CTO Recorded Future.

Dessutom medverkar medlemmar ur projektets politiska referensgrupp: Åsa Eriksson, (S), Pål Jonson, (M) och Niels Paarup-Petersen, (C).

Moderator: Katarina Andersson, frilansjournalist

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.