Hur klarar vi cybersäkerheten?

När olika system i världen kopplas upp och samman via nätet ökar exponeringen av den transporterade informationen. Allt mer komplexa nätverk och ett ökat beroende av nät­verksbaserade tjänster inom alla delar av samhället ökar kraven på säkerhet och kvalitet.

Välkommen till ett webbinarium med IVAs avdelningar för Elektroteknik och Informationsteknik.

www.iva.se/cybersakerhet
Tisdag den 2 februari 2021 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi behöver cybersäkerhet för att skydda kritiska samhällsfunktioner från antagonistiska hot. Elsystemet är en sådan funktion, som är central och sårbar. 

Vid seminariet kommer vi att belysa läget kring cybersäkerhet i Sverige och hur arbetet är organiseratFör att konkretisera frågeställningen tittar vi särskilt på elkraftsystemet. Vilka insatser görs för att samordna cybersäkerheten för elkraftsektorn? Behövs ytterligare åtgärder? Hur ser den nationella samordningen ut mellan myndigheter och vilka tjänster och produkter tas fram för att öka säkerheten i systemet? Vilka behov har de olika aktörerna för att vi ska kunna uppnå en högre cybersäkerhet i Sverige, generellt och särskilt med fokus på elkraftsystemet?  

Medverkar gör bland andra Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen, Helena Carell, säkerhetschef Vattenfall Eldistribution, Erik Nordman, CSO Svk, Göran Ekström, Director Product Development at ABB Enterprise Software, Anders Åhlgren, CISO, Jönköpings Energi och Patrik Ahlgren, Chef för Sveriges cyberförsvar, Försvarsmakten. Moderator är Pontus Johnson, ordförande i IVAs avd Elektroteknik och Patrik Fältström, chef forskning och utveckling, Netnod, är chat-master.

 

 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.