Cyklismens uppförs- och utförsbackar i den goda staden

Vilken plats ska cykeln ha i en attraktiv urban miljö? Under en spännande eftermiddag diskuterar vi potential och vad som bromsar oss på vägen mot fler trampande trafikanter i framtidens cykelstad.

Debaser Medis, Medborgarplatsen 8
Hitta hit
Onsdag den 21 september 2016 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi förflyttar oss mer och mer, ett behov som framtidens städer måste svara på. Samtidigt står vi inför klimathot och urbanisering som leder till ökad konkurrens om det gemensamma utrymmet. Med växande och förtätade städer följer utmaningar vad gäller luftkvalitet och ljudmiljö, liksom i fördelning av den yta där alla stadens invånare ska samsas om utrymmet. Hur kan cykeln möta stadens behov av hållbarhet, mobilitet, kommunikation och tillgänglighet? Hur ser det ut i andra städer? Och vilka följder skulle utökad cyklism ha på samhället i stort? Hur ser vi på konkurrensen om den gemensamma begränsade ytan i våra tätorter?

Varmt välkommen till ett seminarium av IVAs projekt Framtidens goda stad.

 

Program

Utblick mot cyklismens horisont

Cyklismens konsekvenser för folkhälsa och miljö.
Peter Schantz, professor GIH

Cykelbanan framför oss
Daniel Helldén (MP), ordförande Trafiknämnden, Stockholms stad, berättar om befintliga planer och kommande satsningar för cyklar.

Teknikutveckling och den europeiska cykelmarknaden
Ted Kottulinsky, vd Cykloteket 

Ekonomiska analyser av cykling
Daniella Waldfogel, Näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare

Regionala cykelstråk – kan cyklostrador lösa trängseln i kollektivtrafiken?
Björn Sax Kaijser, Regional cykelsamordnare, Stockholms läns landsting 

Cyklostrada från Arninge i Täby via Danderyd till centrala Stockholm. Kan detta bli verklighet? Politiskt samtal med representanter för kommunerna Täby, Danderyd och Stockholms stad. Medverkar gör Daniel Helldén (MP), ordförande Trafiknämnden Stockholms stad, Bengt Sylvan (L), ordförande Tekniska nämnden Danderyds kommun och Johan Algernon (M), ordförande Stadsbyggnadsnämnden Täby kommun.

Summering och cykelmingel 

Moderator: Linda Kummel, mobilitets- och stadsbyggnadskonsult, KUMMELO.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.