Dagens skola - lärande på vetenskaplig grund?

Skolan är basen i det svenska kunskapssamhället. Här läggs grunden för att unga ska få den kompetens som krävs för arbetsmarknad och högre studier.

Seminariet med IVAs avdelning för Utbildning och forskning och är en del av IVAs nya skolsatsning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Måndag den 15 januari 2018 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skolans undervisning måste vara aktuell och ge kunskaper i världsklass. Bara då kan den lägga grunden för stark svensk konkurrenskraft i framtiden.

 • Men drar skolan verkligen nytta fullt ut av nya vetenskapliga rön om lärande? 
 • Vad krävs för att skolan ska använda nya forskningsrön i vardagsundervisning?
 • Vilka politiska reformer är nödvändiga för att bana väg för aktuell vetenskap i skolundervisningen?

Vi har bjudit in tre högstadieelever för att få ett färskt användarperspektiv på när undervisningen är riktigt bra och det är som roligast att lära.

Övriga medverkande:

 • Martin Ingvar professor i klinisk neurofysiologi vid Karolinska institutet
 • Per-Arne Andersson, chef SKLs avdelning  för utbildning och arbetsmarknad
 • Isak Skogstad, högstadielärare och skoldebattör
 • Annely Tärning, rektor Tyresö skola
 • Erik Bengtzboe (M), moderaternas utbildningspolitiska talesperson
 • Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
 • Emil Källström (C), centerns ekonomiskpolitiska talesperson
 • Irene Wennemo (S), statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet

Christina Ullenius, som 2017 avslutar sitt ordförandeskap i IVAs avdelning för Utbildning och forskning inleder seminariet och den nya ordföranden Peter Larsson, avslutar genom att ge sin syn på hur IVA kan och bör bidra till skolans utveckling.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.