Dags att prioritera den högre utbildningen i kunskapspolitiken

Utbildningen vid universitet och högskolor spelar en avgörande roll för kompetensförsörjningen för företag och offentlig sektor. Men den kommer idag allt för ofta i skuggan av forskningen. Vad krävs för att vända utvecklingen? 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 14 mars 2016 16:00 - 19:00

Staten satsar stora resurser på forskning vid universitet och högskolor. Men de två övriga uppdragen – samverkan och utbildning – prioriteras inte tillräckligt högt. Det märks i otillräckliga investeringar och en akademisk kultur som missgynnar utbildningen.

Dagens stora samhällsutmaningar ställer krav på ny kunskap, välutbildad arbetskraft och stark innovationsförmåga i företag och offentliga verksamheter. För att möta utmaningarna krävs en kunskapspolitik med samlat fokus på alla delar av lärosätenas verksamhet. Av universitet och högskolor krävs samarbete och nytänkande över gamla ämnesgränser och mellan forskning och utbildning.

  • Hur ska en sammanhållen universitets- och högskolepolitik se ut som kan bryta dagens stuprörstänkande?
  • Vilka politiska initiativ och incitament krävs för att stärka utbildningarna och ändra den akademiska kulturen vid våra universitet och högskolor?
  • Vad kommer att krävas av ledarskapet?

I seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Utbildning och forskning, medverkar  Helene Hellmark Knutsson,  Minister för högre utbildning och forskning, Mats Benner, professor forskningspolitik, Lunds universitet, Thomas Carlzon, Senior Advisor IKEA Group, Boel Godner, kommunalråd, Södertälje, Lars Haikola, professor, tidigare universitetskansler, Lars Hultman, professor, vd Stiftelsen för strategisk forskning, Eva Malmström Jonssson, professor, prorektor KTH, Per Norlander, Resource Strategy Manager, Ericsson, Martin Persson, IVAs studentråd, Johan Schnürer, professor, vicerektor SLU, Sverker Sörlin, professor miljöhistoria, KTH och Christina Ullenius, professor, tidigare rektor, ordförande för IVAs avdelning för Utbildning och forskning.

Moderatorer: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer och Camilla Modéer, senior advisor, IVA

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.