Data Analytics - möjligheter och påverkan

  • IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
    Hitta hit

  • Tisdag den 2 december 2014 16:45 - 18:30

  • Seminarieplats 0 kr
    Buffé 260 kr

[Bokningen är stängd]

Workshop kring Data Analytics möjligheter och påverkan på individ och samhälle

IVAs Programråd för Big-Data respektive eHälsa inbjuder till en workshop kring Data Analytics. Syftet är att analysera vilken påverkan utvecklingen inom två viktiga områden – ehälsa och autonoma fordon – kan få på individ- och samhällsnivå.

Vi inleder med två koncentrerade översikter. Professor Martin Ingvar, vicerektor Karolinska Institutet tar upp Big Data inom hälsområdet. Professor Lars Nielsen, Linköpings universitet belyser området autonoma fordon.

Till workshopen har vi bjudit in personer med stora kunskaper och insikter om Big Data, speciellt Data Analytics.

Workshopen leds av Gösta Lemne, ordförande i IVAs programråd för Big Data.

Mer information: Johan Persson, 070 - 074 74 72, johan.persson@iva.se

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.