Debatt med Energikommissionen – Så får Sverige världens bästa elsystem

Välkommen till debatt om framtidens elförsörjning!
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 4 juli 2016 12:00 - 13:10

Tillgång till el är en förutsättning för all utveckling. Genom att utveckla ett hållbart elsystem kan Sverige koppla samman minskad miljö- och klimatpåverkan med stärkt konkurrenskraft.

Några frågor som kommer upp är:

  • Behöver elcertifikatsystemet anpassas till nya förutsättningar?
  • Vilken roll kommer elen att spela i Sveriges framtida energiförsörjning?
  • Bör Sverige bli en stor nettoexportör av el?
  • Hur bibehåller vi Sveriges höga leveranssäkerhet?

IVAs projekt Vägval tar fram underlag till Sveriges energipolitik. Läs mer på www.iva.se/vagval-el

Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Bo Normark, styrgruppsordförande Vägval El, Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el, Karin Byman, projektledare Vägval el, Johan Kuylenstierna, SEI, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv,  samt medverkande från Energikommissionen. 

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.