Den cirkulära gruvan – en möjlighet eller utopi?

Världen står inför ett jättekliv på resan mot en hållbar framtid, med svensk industri i täten av utvecklingen. Kan gruvor, nationellt och internationellt, bidra till hållbara värdekedjor och cirkulära affärsmodeller, eller är det en framtidsutopi som målas upp?

Välkommen till ett seminarium med LKAB i samverkan med IVA Nord och Luleå tekniska universitet

Vetenskapens hus i Luleå eller digitalt
Torsdag den 2 december 2021 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkommen till ett panelsamtal om de möjligheter, men också utmaningar, gruvindustrin har för att minska sin egen, men också andra industriers, miljö- och klimatbelastning och samtidigt generera nya affärer och samhällsvärden för hundratals miljarder.

Utan att öppna nya gruvor kan efterfrågade och värdefulla mineral utvinnas i det som tidigare har betraktats som avfall. Enbart LKAB:s järnmalmsproduktion har potential att genom sidoströmmar tillgodose 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller och öka EU:s självförsörjandegrad av fosfor för mineralgödsel med 50 procent. 

Klimatarbetet med nollutsläpp börjar i gruvan med större råvaru- och materialeffektivitet. Eventet är den nationella upptakten inför LKAB:s deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där LKAB under temat "Co-creation for innovation" medverkar för att visa upp de senaste framstegen på vägen mot en nödvändig global omställning av vår industri.

Paneldeltagare:

James Lundström, Head of Circular Economy, Volvo Cars
Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
Jonas Rudberg, sakkunnig i gruvfrågor, Naturskyddsföreningen
Christina Wanhainen, prof. malmgeologi, Luleå tekniska universitet
Patrik Söderholm, prof. nationalekonomi, Luleå tekniska universitet
David Högnelid, strategichef affärsområde specialprodukter, LKAB

Moderator:
Erik Höglund, IVA Nord

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.