Den cirkulära gruvan – en möjlighet eller utopi?

Världen står inför ett jättekliv på resan mot en hållbar framtid, med svensk industri i täten av utvecklingen. Kan gruvor, nationellt och internationellt, bidra till hållbara värdekedjor och cirkulära affärsmodeller, eller är det en framtidsutopi som målas upp?

Tyvärr uppstår problem med ljudet för några paneldeltagare som deltog via länk. Det blir bättre efter en stund, och vi hoppas ni har överseende med detta.

Vetenskapens hus i Luleå eller digitalt
Torsdag den 2 december 2021 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkommen till ett panelsamtal om de möjligheter, men också utmaningar, gruvindustrin har för att minska sin egen, men också andra industriers, miljö- och klimatbelastning och samtidigt generera nya affärer och samhällsvärden för hundratals miljarder.

Utan att öppna nya gruvor kan efterfrågade och värdefulla mineral utvinnas i det som tidigare har betraktats som avfall. Enbart LKAB:s järnmalmsproduktion har potential att genom sidoströmmar tillgodose 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller och öka EU:s självförsörjandegrad av fosfor för mineralgödsel med 50 procent. 

Klimatarbetet med nollutsläpp börjar i gruvan med större råvaru- och materialeffektivitet. Eventet är den nationella upptakten inför LKAB:s deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där LKAB under temat "Co-creation for innovation" medverkar för att visa upp de senaste framstegen på vägen mot en nödvändig global omställning av vår industri.

Paneldeltagare:

James Lundström, Head of Circular Economy, Volvo Cars
Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
Jonas Rudberg, sakkunnig i gruvfrågor, Naturskyddsföreningen
Christina Wanhainen, prof. malmgeologi, Luleå tekniska universitet
Patrik Söderholm, prof. nationalekonomi, Luleå tekniska universitet
David Högnelid, strategichef affärsområde specialprodukter, LKAB

Moderator:
Erik Höglund, IVA Nord

Seminariet anordnas av LKAB i samverkan med IVA Nord och Luleå tekniska universitet

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.