Den skandinaviska 8-miljonersstaden: Höghastighetståg Oslo–Göteborg–Köpenhamn

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, och IVA Väst inbjuder till seminarium  i Göteborg. 
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Torsdag den 29 januari 2015 17:00 - 19:40

Nordens folkrikaste område finns i den geografiska korridoren mellan Oslo och Köpenhamn – Den skandinaviska 8-miljoners­staden. Här är befolkningsunderlaget tillräckligt stort för att ta upp konkurrensen med Europas växande metropoler. Men det krävs snabba och pålitliga kommunikationer för att regionen ska fungera som en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad.

Ett höghastighetståg som förbinder de stora arbetsmarknaderna Oslo, Göteborg och Köpenhamn med en restid på maximalt tre timmar mellan ytterändarna skulle ge förutsättningar för Den skandinaviska 8-miljonersstaden att utvecklas optimalt. Det är redan idag tekniskt möjligt att introducera ett gränsöverskridande Intercity-tågsystem med maxhastighet på 250 km per timme. Intercity-konceptet löser emellertid inte alla de problem som uppstår, då snabbgående tåg ska samsas på samma bana som långsamma pendeltåg och godståg.

För att kunna erbjuda goda förutsättningar för effektiva gods­transporter och snabba persontransporter anser därför många, att det är nödvändigt att separera den snabba och den långsamma tågtrafiken. Detta skulle kunna ske genom en separat hög­hastighetsbana.

Vid seminariet kommer såväl den regionala nyttan och de tekniska utmaningarna som de politiska och finansiella förutsättningarna för en höghastighetsbana att diskuteras.

Medverkande är Rolf Andersson, IVA, Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg, Anders Ekberg, professor och föreståndare för CHARMEC, Chalmers, Sjur Helseth, leder Strategi Øst, Jernbaneverket Strategi og samfunn, Floire Nathanael Daub, projektledare, Oslo Kommun, Hugo Parr, NTVA, Øyvind Rørslett, senior rådgiver, KVU Oslo-Navet, Torbjörn Suneson, senior rådgivare, Trafikverket och Ivan Öfverholm, IVA.

För mer information: Kontakta Svante Svensson, tel 070-649 57 00, e-post svante@qfood.se.

Presentationer

Resumé av projektet Den Skandinaviska 8-Miljonersstaden
Floire Nathanael Daub, projektledare, Oslo Kommun

Norska synpunkter på höghastighetståg
Øyvind Rørslett, senior rådgiver, KVU Oslo-Navet
Sjur Helseth, leder Strategi Øst, Jernbaneverket Strategi og samfunn

Svenska synpunkter på höghastighetståg
Torbjörn Suneson, senior rådgivare, Trafikverket
Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg

VacTrain – framtidens höghastighetståg?
Anders Ekberg, professor och föreståndare för CHARMEC, Chalmers

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.