Den tredje maskinrevolutionen – vilka blir samhällskonsekvenserna?

Under den industriella revolutionen tog maskinerna över tunga arbetsuppgifter. IT-revolutionen innebar att de tog över intellektuellt rutinarbete. Nu skönjer vi en tredje maskinrevolution där krävande kognitivt och motoriskt arbete automatiseras. Vilka blir konsekvenserna? 

Ett seminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik.

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 25 november 2015 17:00 - 18:30

Under de senaste åren har lösningar presenterats till ett antal utmaningar som länge hindrat automatisering inom en rad områden. Prototyper till självkörande bilar rullar nu på våra vägar.

Fungerande system för taligenkänning lanseras i stor skala. Maskinöversättning är vanlig i både arbetsliv och fritid. Maskiner överträffar redan människor i bildigenkänning.

Om vi står inför en ny automatiseringsvåg:

  • Hur påverkas arbetsmarknaden?
  • Hur påverkas vår livskvalitet?
  • Hur påverkas samhället?

Vid seminariet medverkar Danica Kragic, robotikprofessor vid KTH, och Stefan Fölster, författare av den nyutkomna boken ”Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern”. Pontus Johnson från IVAs avdelning för Elektroteknik inleder och är moderator.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.