Design Thinking – ett nytt sätt att arbeta med innovation

Många företag arbetar med att utveckla sin innovationsförmåga. Ett sätt är att låta sig inspireras av hur designers resonerar och arbetar. Detta framhåller förespråkare på designbyrån IDEO och Stanford d.school under etiketten Design Thinking. Arbetssättet har blivit vanligt i USA och i Sverige är Ericsson ett av de första företag som börjat implementera Design Thinking som ett arbetssätt i innovationsarbetet.
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Tisdag den 24 februari 2015 16:30 - 19:00

Seminariet, som arrangeras av IVA Väst, riktar sig till personer som är nyfikna på vad Design Thinking är och hur det kan användas i ett företags innovationsarbete. Utöver en introduktion till Design Thinking beskrivs erfarenheter och utmaningar från dels en studie av arbetssättet i företag i USA och Tyskland dels användning av Design Thinking i ett större svenskt företag.

I seminariet medverkar Fredrik Garneij, senior specialist, Karl-Magnus Möller, innovationsledare och Ulrica Cullen, innovationsledare, samtliga från Ericsson i Göteborg samt Maria Elmquist, biträdande professor, och Lisa Carlgren, teknologie doktor, båda forskare vid Center for Business Innovation på Chalmers tekniska högskola. Sofia Börjesson, professor vid Center for Business Innovation, Chalmers tekniska högskola leder den avslutande, gemensamma diskussionen kring hur Design Thinking kan underlätta innovationsarbete i större, etablerade industriföretag.

För mer information: Kontakta Svante Svensson, tel 070-649 57 00, e-post: svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.