Det nya vätgasbaserade energisamhället

På kort tid har det blivit allt tydligare att vätgasen kommer att få en central roll i det nya gröna energisystem som växer fram i Europa. I Sverige finns flera stora projekt där vätgasen kommer att spela en viktig roll för omställningen till grön stålframställning och gröna transporter.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA Nord i samarbete med Luleå tekniska universitet.

www.iva.se/vatgaswebbinarium
Tisdag den 5 oktober 2021 15:00 - 16:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVA Nord arrangerar detta webbinarium där företrädare för olika grenar av satsningarna beskriver framtiden och vad som händer just nu. Det mesta av omställningen är fortfarande i planeringsstadiet men det är en snabb utveckling och redan inom några år räknar ledande aktörer med att ha en produktion av grön vätgas som vida överskrider dagens nivåer. Man pratar om produktionsanläggningar som är 100 gånger större än dagens största för att täcka det stora behov av vätgas som finns inom, till exempel, järnsvampstillverkningen. Detta kommer i sin tur leda till ett stort behov av grön elektricitet. Kommer elen att räcka? Kommer vi att kunna attrahera och bygga upp tillräcklig kompetens inom landet för denna stora och snabba omställning?

Medverkar gör Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i HYBRIT, Malin Strand, ordförande, Fossilfritt Sverige, Rikard Gebart, CH2ESS, Professor energiteknik, Luleå tekniska universitet, Kjell Skogsberg, Energikontor Norr, Karin Byman, projektledare för IVAs nystartade projekt Vätgasens roll i ett fossilfritt samhälle, Staffan Rödjedal, Senior Product Planner, Zero Emission Vehicles på Volvo Group Trucks Technology, Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Moderator är Roland Larsson, Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.