Digitalt dialogmöte 2: Hur ser en ny, uppdaterad strategi för entreprenörskap i skolan ut?

Det är nu mer än 12 år sen strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet presenterades, och 10 år sen entreprenörskap skrevs in i läroplanen. Trots att det står med i läroplanen så har många skolor och kommuner svårt att få in det i verksamheten. Om entreprenörskap ska bli en naturlig del av elevernas utbildning behöver rektorer och lärare ges rätt förutsättningar för det. Vi bjuder därför in dig som arbetar med entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan för att diskutera förutsättningar och utformningen av en ny uppdaterad strategi.

Välkommen till dialogmöte med IVAs Entreprenörskapsakademi. För att delta, anmäl dig och du kommer att få en Teams-länk.

Digitalt
Tisdag den 15 mars 2022 13:00 - 14:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Mycket har hänt i skolan, samhället och omvärlden sen strategin presenterades 2009. I våra möten runt om i Sverige har man efterfrågat en översyn och uppdatering av strategin. Det är dags att ta nästa steg för att alla elever ska få arbeta med entreprenörskap kontinuerligt under sin skolgång.

En kvalificerad arbetsgrupp har under hösten påbörjat arbetet med att få fram ett förslag på en ny, uppdaterad strategi som har sin utgångspunkt i dagens och framtidens behov och som är relevant för skolan. Över hela landet finns enastående lärare, studievägledare, rektorer, skolledare och huvudmän som arbetar för att elever ska utveckla sina entreprenöriella förmågor och det är er erfarenhet som nu behövs för att säkerställa att strategin blir relevant. Vi hoppas att du vill vara delaktig och delta i en dialog om bland annat:

 • Vad saknas i den förra strategin (från 2009)?
 • Vad behöver en strategi innehålla för att stödja dig i arbetet? Och få fler lärare/skolor att se entreprenörskap som något som ska vara självklart för alla elever?
 • Vad är dina reflektioner på grunddragen för en, ny uppdaterad strategi?

Välkommen att bidra med din viktiga kunskap!

Medverkande:

 • Maria Saker, projektledare, IVAs Entreprenörskapsakademi
 • Fredrik Arnander, ordförande i arbetsgruppen för ny strategi och vd, Standout Capital

Delar av arbetsgruppen medverkar också vid olika tillfällen:

 • Sara Jons, VD Ljungbergsfonden på Stora Enso
 • Christer Norström, VD Vattenfallgymnasiet och ABB industrigymnasium
 • Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm & Linköpings Universitet
 • Katarina Elborg, Lektor i företagsekonomi Linnéuniversitetet Kalmar
 • Carina Hafrén, Undervisningsråd Skolverket
 • Theresé Löfgren, Utvecklingsledare, teamledare, förstelärare, biträdande rektor Tågaborgsskolan
 • Michael Lindquist, Lärare och utvecklingsledare Huddinge kommun – Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • Per-Arne Andersson, Managing director SKL International
 • Pernilla Norlin, Vice vd och kommunikationschef Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum
 • Helya Riazat, Rektor Järvaskolan
 • Petter Brobacke, Utvecklingschef Academedia
 • Mette Barten, Student Handelshögskolan i Göteborg, medlem i IVAs Studentråd

Teamslänk skickas ut några dagar innan mötet. Här finns länk till 2009 års strategi.

Dialogmötet arrangeras av IVAs Entreprenörskapsakademi vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Entreprenörskapsakademien har tagit initiativ till ett omfattande policyarbete för att tillsammans med Skolverket och ett antal andra aktörer, myndigheter och organisationer undersöka vad som krävs för att vi ska kunna uppnå visionen ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”.

Kontaktinformation

Maria Saker
Projektledare
Telefon 08-791 29 65

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.