Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten.

B2B Forum - IVAs projekt Smart industri tillsammans IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten

Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
Hitta hit
Torsdag den 18 maj 2017 10:00 - 15:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att gör digitaliseringens utmaningar till möjligheter? 

Vid forumet får du:

  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter tagit och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag. 

Medverkar gör bland andra:

Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet med ansvar för entreprenörskap, innovation och samverkansprogram

Monica Bellgran, Teknikföretagen, med lång erfarenhet från industrin och nu ansvarig för den stora satsningen Kickstart som vänder sig till små och medelstora företag

Thomas Stetter, Siemens, divisionschef Digital Factory

Gry Holmgren-Hafskjold, vd LTU Holding och LTU Business som har stor erfarenhet av att arbeta med företag i innovationssystemet kring universitetet

Björn Langbeck, Tillväxtverket, projektledare och industriell expert som arbetar med en rad olika program för SME-företags digitalisering

Thomas Marklund, vd Ditwin som arbetar med digitaliseringsfrågor för företag i hela Norrland

Karin Wiik, vd Automation Region som med stöd av av Vinnova driver ett omfattande program för att bidra till digitalisering av SME-företag


Forumet leds av Johan Carlstedt, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig, IVAs projekt Smart industri

 

Läs mer om Smart industri på www.smartindustri.nu. Där kan du också läsa om tävlingen där vi uppmärksammar företag som tagit stora kliv på sin digitaliseringsresa.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.