Digitalisering – ledarskap och konkurrenskraft

Digitaliseringen öppnar möjligheter för företag med nya affärsmodeller. För etablerade företag innebär digitaliseringen nya och stora utmaningar. Vilka krav ställer utvecklingen på företagsledare?

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 11 maj 2016 17:15 - 19:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Digitaliseringen innebär grundläggande förändringar för nästan alla företag. Men utmaningarna varierar.

Företag som skapas kring en ny affärsmodell eller ny teknik måste i många fall bryta invanda mönster på marknaden och utmana etablissemanget. Samtidigt har de fördelen att kunna bygga nytt från grunden.

Etablerade företag i traditionstyngda branscher ställs inför andra utmaningar. De måste upprätthålla lönsamheten i befintlig verksamhet samtidigt som nya affärsmöjligheter tillvaratas.

  • Vilka krav ställer utvecklingen på ledare i nyetablerade företag?
  • Vad krävs av ledare i etablerade företag som utmanas?
  • Hur kan Sverige ligga i frontlinjen och behålla sin konkurrenskraft?

Företagsledare som befinner sig mitt uppe i den digitala transformationen ger sin syn på utmaningarna. Särskilt fokus läggs på dynamiken i samspelet mellan olika företag och utvecklingen i traditionella teknikföretag.

PROGRAM OCH MEDVERKANDE

Inledning
Monica Bellgran, ordförande IVAs avdelning för Maskinteknik, Marie Hafström, ordförande IVA avdelning för Företagande och ledarskap, Ylva Hambraeus Björling ordförande IVAs avdelning för Informationsteknik 

Den svenska ICT-utvecklingen under 2000-talet – en dynamisk och mångfacetterad framgångssaga
Eric Giertz, professor i industriell ekonomi och organisation, KTH

Digital teknik skapar nya företag och affärsidéer som utmanar etablerade företag i traditionstyngda branscher – vad krävs av ledarskapet?
Anders Ström, grundare av Unibet och serieentreprenör
Lars Stugemo, koncernchef HiQ

Från produkt- till systemleverans i en uppkopplad värld – vilka är utmaningarna för ägare och ledare i tillverkande företag?
Niclas Sternerup, utvecklingschef Toyota Material Handling
Hans Stråberg, styrelseordförande i bland annat Atlas Copco

Hur behåller Sverige en tätposition inom ICT och digital transformation?
Mats Agervi, vd Combient, Ylva Hambraeus BjörlingHans Stråberg och Lars Stugemo

Summering
Eric Giertz

Moderator: Beata Wickbom

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.