Digitalisering av vård och omsorg – möjligheter och barriärer

Ekonomi, demografi, folkhälsa och tillgång på kompetens ställer vården inför stora framtidsutmaningar. Vi vet att vi inte kommer att kunna fortsätta som idag. Vad krävs för att utveckla den vård som medborgarna har rätt att förvänta sig? Vilken roll kan digitaliseringen spela?

Seminarium med IVA Väst och IVAs projekt Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd.

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Tisdag den 8 november 2022 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vården står inför utmaningar till följd av förändringar i folkhälsan. Samtidigt öppnar sig helt nya möjligheter att upptäcka sjukdomar, behandla i tid och inte minst individualisera vården. Ny digital teknik spelar här en nyckelroll. Analysen av stora datamängder ger helt nya möjligheter. Viktiga delar av kronikers vård kan skötas med hjälp av appar. Kontakterna med vården kan ske på nya och tidseffektiva sätt.

  • Hur väl rustade är region Västra Götaland att dra nytta av de nya möjligheterna. Vad klarar vi själva och vilka statliga insatser behövs?
  • Hur mycket av de nya möjligheterna kan vi dra nytta av genom att använda dagens IT-system? Vilka förändringar krävs? Och är det bara tekniken som är problemet?
  • Vad krävs av samverkan mellan privata företag och regionen för att utnyttja de nya möjligheterna?
  • Finns beslutskraften hos politiken på regional- och nationell nivå fatta att fatta de beslut som krävs för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter?

Välkommen till ett seminarium med IVA Väst som ur ett västsvenskt perspektiv diskuterar analyser och förslag i IVAs rapport Digitalisering i välfärden – dagsläge och framtid som publicerades i juni i år.

Medverkar gör bland andra:

Johnie Berntsson, verksamhetskonsult vårdens digitalisering, Tomas Lindroth, universitetslektor, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, Boel Mörck, digitaliseringsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Axel Nordberg, Global Director IQ Solutions, Essity, Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ann Söderström, sjukhuschef, Carlanderska sjukhuset, Linda Olsson, projektledare för IVA-projektet Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd.

Moderator: Ulrika Kolsrud som ingår i IVA Västs ledningsgrupp

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.