Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Men vi måste hantera utmaningarna. Vilka strategier, policys och konkreta åtgärder krävs för att förbättra digital infrastruktur, kompetensförsörjning och värna integriteten?

Seminarium med IVA nys projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Donnersgatan 6, Visby
Hitta hit
Måndag den 3 juli 2017 09:00 - 10:00

Sveriges förutsättningar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter är mycket goda:

Vi har många företag med hög tekniska mognads- och automatiseringsgrad. Vi är vana att ställa om för att möta strukturförändringar. Datorvanan är stor.Men Sverige måste hantera digitaliseringens utmaningar för att säkra fortsatt hög konkurrens- och attraktionskraft.

Nu startar IVA projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft för att öka kunskapen och medvetenheten om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Projektet ska ta fram förslag till strategier, policys och konkreta åtgärder inom tre av digitaliseringens nyckelområden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet.

Vid seminariet analyserar och diskuterar vi projektets tre områden. Kom med inspel kring de frågor vi ska ta upp under de kommande två åren!

Medverkande: Samuel Engblom, TCO, Patrik Fältström, Netnod, Leif Johansson, IVA, Björn O. Nilsson, IVA, Anette Novak, RISE Interactive,

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, IVA

 

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.