Digitalisering möjliggörare i framtidens välfärd – men hur?

Välfärdstjänster av hög kvalitet är centrala för medborgarnas tillit till samhället. Samtidigt är utmaningarna, inte minst de finansiella, många inom vård, skola och omsorg. Vilka möjligheter till förändring inom välfärden ger digitaliseringen ?

Webbinarium med IVAs nya projekt Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd. Medverkande: Therese Svanström, Peyman Vahedi, Ann Söderström, Bettina Kashefi, Linda Olsson, Peter Larsson.

www.iva.se
Torsdag den 1 oktober 2020 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Många menar att coronakrisen inneburit en ”chockdigitalisering”. På bara några veckor flyttade arbetsmöten till webben. Gymnasieelever undervisades på distans. Inom vården började videosamtal mellan patient och läkare att användas på helt nya sätt.  

Men den digitala tekniken innebär mycket mer än nya kanaler för kommunikation. Användningen av stora mängder individdata skapar nya förutsättningar för hur offentliga verksamheter kan utföras, precis som för företag inom många branscher. Utmaningen är nu att dra nytta av den digitala tekniken för att utforma verksamheter på nya sätt och inte bara automatisera gamla.  

  • Hur kan digitaliseringen bidra till att möta välfärdssektorns utmaningar? Inom vilka områden är möjligheterna störst? 

  • Vad krävs för att olika typer av välfärdstjänster ska kunna dra nytta av nya tekniska möjligheter? Har kommuner och regioner tillräcklig utvecklingskraft? Hur ska samverkan med näringslivet bäst ske? 

  • Hur ska medborgarnas krav, förväntningar och erfarenheter av digitala lösningar användas för att utveckla de väfärdstjänsterna? 

Välkommen till ett webbinarium där vi tar upp några av de centrala frågeställningarna i IVAs nya projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärdProjektet utgår från de många digitaliseringsinitiativ inom vård, skolaomsorg och kommer att lyfta fram både var möjligheterna och knutarna sitter.  

I seminariet medverkar några av medlemmarna i projektets styrgrupp: 

  • Peter Larsson, (ordförande), seniorrådgivare Sveriges ingenjörer som också utrett välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14) 
  • Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv som haft motsvarande uppdrag på SKR 
  • Therese Svanström, ordförande TCO, tidigare olika uppdrag i Vision och Unionen 
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för VGR, tidigare chef för smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen
  • Peyman Vahedirektor för Ådalsskolan i Kramfors som tagit initiativet till en digitaliseringsprocess med lärarna i centrum 
  • Linda Olsson, projektledare som tidigare arbetat med IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Moderator: Jan Westberg, IVA, kommunikationsansvarig Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd. 

Bilden av Therese Svanström är tagen av Eva Edsjö.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.