Digitalisering på bräcklig grund – klarar den grundläggande kommunikationen de nya kraven?

Digitaliseringen ses ofta som en närmast autonom process som för med sig mycket gott för samhället. En grundförutsättning för digitaliseringen är en ständig och säker tillgång till internet. Men om denna kommunikation slutar att fungera eller störs – vilka är de nya riskerna och hotbilderna? Och är våra system tillräckliga?

Seminarium med IVAs avdelning för Informationsteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 22 november 2016 18:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Om man vill attackera ett sjukhus idag behöver man inte ens bege sig dit. Det räcker med att en ”cyberattack” mot några av sjukhusets viktigaste kommunikationsvägar som vissa fiberstråk, frekvensutrymmen eller GPS.

Detta är bara ett exempel på hur beroende vi idag är av fungerande kommunikation för grundläggande samhällstjänster.

  • Tar vi idag för lätt på denna aspekt av digitaliseringen?
  • Tar vi den grundläggande kommunikationen för given?
  • Hur bör en nyanserad diskussion om dagsläget och framtidshoten se ut?
  • Vad kan och bör göras för att säkra en grundläggande digital kommunikation?

Välkommen till ett seminarium med bland andra; Magnus Danielson, Net Insight, Johan Sigholm, Försvarshögskolan, Jens Zander, KTH, och Jonas Lejon, Triop AB.

Moderator: Patrik Fältström, Netnod

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.