Digitalisering - vad krävs för att ta tillvara möjligheterna?

Digitaliseringen innebär att vi nu kan hantera, bearbeta och analysera mycket stora datamängder. Vad krävs för att vi ska utnyttja möjligheterna inom allt fler områden både inom näringsliv och offentlig sektor?

Möt IVA i Almedalen.

Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 2 juli 2018 09:00 - 11:00

Den snabba omvandlingen reser en rad frågor.

  • Räcker den digitala infrastrukturen till?
  • Klarar vi kompetensförsörjningen för företagen?
  • Hur ska vi hantera integritetsfrågorna när så många väljer att leva i symbios med sociala medier - vilken integritet är det egentligen vi ska värna om?

I Almedalen diskuterar vi digital infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet.

09:00 - 09:40     
Lasagnemodellen - tillräckligt robust för Sveriges digitala infrastruktur?

Snart kräver alla Sveriges vitala samhällsfunktioner en väl fungerande infrastruktur. Men det saknas samordnade framtidssatsningar. Ansvaret ligger på många händer på statlig och kommunal nivå. Hur allvarlig är situationen idag? Vad måste till för att klara framtidsutmaningarna?

Läs mer

 

09:50 - 10:20
Digitalisering - hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen?

Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut?

Läs mer

 

10:30 - 11:00
Data för samhällets bästa - men säljer vi samtidigt ut enskildas integritet?

Hanteringen av stora mängder data är central i digitaliseringen. Facebook har dominerat den svart-vita debatten under våren. Men frågan är inte om utan hur vi ska nyttja individdata för att utveckla samhällstjänster utan att skada medborgarnas fri- och rättigheter.

Läs mer

 

Möt aktörer från näringsliv, offentlig sektor, myndigheter och forskning och ta chansen att komma med dina inspel i debatten.

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.