Digitaliseringen – hur påverkas universitet och högskolor?

Digitaliseringen skapar en ny konkurrenssituation för den högre utbildningen. En global utbildningsmarknad växer fram med internet som en kanal för undervisning. Vad krävs för att svenska universitet och högskolor ska stå sig i konkurrensen?

Seminarium med IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 10 december 2018 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utbildning har länge varit en nationell angelägenhet där svenska högskolor utbildat svenska studenter. Enbart ett fåtal kunde och ville utbilda sig utomlands. 

Nu förändras situationen snabbt. Digitalisering leder till globaliseringen av marknaden för högre utbildning.  De geografiska begränsningarna minskar.  Möjligheterna till storskalighet, vilket inte minst MOOC-kurser illustrerar, gör att många kan ta del av de internationella utbildningarna.

  • Vilken roll kommer svenska UoH spela på en global utbildningsmarknad?
  • Hur kommer den internationella konkurrensen från edX, Coursera, YouTube, podcasts, distansutbildningar vid andra universitet och ytterligare digitala kunskapskällor påverka våra lärosäten?
  • Hur ska svenska lärosäten positionera sig för att bli framgångsrika på denna internationella utbildningsmarknad?

Vid seminariet medverkar bland andra:

  • Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion och vice rektor för digitalisering KTH
  • Kati Hagros, Chief Digital Officer, Aalto-universitetet, Helsingfors
  • Gunnar Karlsson, KTH, professor i teletrafiksystem vid Skolan för elektro- och systemteknik samt biträdande chef för Avdelningen för nätverk och systemteknik.

Moderator och inledare:Pontus Johnson, professor KTH, som också ingår i arbetsgruppen med fokus på kompetens i IVA-projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft som också arrangerar seminariet.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.