Digitalt frukostmöte med Lars Börjesson

Välkommen till ett digitalt frukostmöte med IVAs Näringslivsråd som gästas av Lars Börjesson, svensk delegat för ESS Council och ordförande för ESS Executive Advisory Board.

www.iva.se/NRfrukost_maj
Tisdag den 4 maj 2021 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Lars Börjesson är professor i fysik, tidigare vice-rektor vid Chalmers tekniska högskola och en av grundarna av European Spallation Source – Scandinavia. Lars har lång och bred erfarenhet av ledning av storskaliga forskningsanläggningar och är nu svensk delegat för ESS Council och även ordförande för ESS Executive Advisory Board. Han tilldelades Baltic Sea 2012 för att ha etablerat European Spallation Source i Östersjöregionen, och erhöll 2020 riddarkorset av Dannebrogsorden för sina insatser för ESS.

I ett samtal med Näringslivsrådets ordförande Magdalena Gerger berättar Lars Börjesson mer om världens kraftfullaste neutronkälla ESS (European Spallation Source) för forskning och innovation, en mer än 20 miljarder kronors investering av 13 europeiska länder som började byggas 2014. 

Bland annat berörs:

  • Vad är ESS, hur långt har konstruktionen kommit och hur ser framtiden ut?
  • Varför är ESS viktig för Sverige och Europa?
  • Hur bidrar ESS till att möta viktiga samhällsutmaningar relaterade till hållbarhet, hälsa och energi och till ökad svensk och europeisk konkurrenskraft?
  • Vilka forskningsgenombrott kan genereras vid ESS och vilka möjligheter innebär det för näringslivet?
  • Hur kom det sig att ESS hamnade i Lund, och hur lyckas 13 tretton länder samarbeta kring konstruktion och användning?

Du följer webbinariet via streaming på den här eventsidan, och har möjlighet att delta och ställa frågor eller komma med inspel via vår chatt.

Du behöver inte boka plats för att delta, men kan göra det om du vill att vi mailar dig en påminnelse innan webbinariet startar. 

Välkommen! 

Under Näringslivsrådets frukostmöten delar aktuella näringslivstoppar med sig av sitt perspektiv på en högaktuell fråga, under en timmes samtal modererat av Näringslivsrådets ordförande. I vanliga fall hålls frukostmötena i Bankettsalen på IVA i Stockholm, men under rådande omständigheter till följd av covid-19 träffas vi istället digitalt.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.