Drivmedel från skogen via förgasning

Biodrivmedel från skogsindustrins restprodukter har en stor potential. Processerna för att ta fram de nya drivmedlen utvecklas. Styrmedel behövs för att skynda på övergången till ett fosilfritt transportsystem.

Seminariet arrangeras av Luleå Tekniska Universitet, SP, IVA Nord, IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik samt Skogsindustrierna

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 10 maj 2016 08:50 - 15:30

Seminariet tar upp frågeställningar kring  biodrivmedel från skogsindustrins restströmmar. Experter  ger er en uppdaterad sammanfattning av kunskapsläget om delprocesserna och om den tekno-ekonomiska prestandan för några intressanta processalternativ. Planerna för styrmedel som ska stimulera övergången till ett fossilfritt transportsystem diskuteras.

Presentationer (PDF format i presentationsordning)

  1. Rikard Gebert, Presentation
  2. Erik Furusjö, Presentation
  3. Magnus Marklund, Presentation
  4. Lars Waldheim, Presentation
  5.  John Bögild Hansen, Presentation
  6. Olov Öhrman, Presentation
  7. Elisabeth Wetterlund, Presentation

 

 

Program och medverkande

9:00 

Registrering och kaffe

9:30

Inledning, Rikard Gebart, LTU

9:45

Utvecklingsläget för framställning av ren syntesgas från skogsindustrins restprodukter

- Förgasning av vätskeformiga bränslen,  Erik Furusjö, LTU

- Förgasning av pulvriserade fasta bränslen Magnus Marklund, SP 

- Fluidbäddförgasning, Lars Waldheim, WAC

11:15 

Paus med förfriskningar

11:30

Overview of catalytic conversion of syngas,  John Bögild Hansen, Haldor Topsoe. Föredraget hålls på engelska men frågor kan ställas på svenska.

12:00 

Lunch

13:15

Ny kostnadseffektiv metod för rening av syntesgas från lågsvavlig biomassa, Olov Öhrman, SP

13:35

Resultat från tekno-ekonomisk utvärdering av drivmedelsprocesser med skogsindustrins restprodukter via förgasning,  Elisabeth Wetterlund, LTU

13:55 

Nya idéer för drivmedel från skogsindustrins restprodukter för ökad potential och ökad flexibilitet,  Rikard Gebart, LTU,  Anders Östman, Cellulose Fuels

14:15 

Lägesrapport om styrmedel för ökad användning av förnybara drivmedel,  Andreas Kannesten, Regeringskansliet

14:35 

Kaffe

15:00 – 15:30

Sammanfattning och diskussion om framtiden för bioraffineringsprocesser i skogsindustrin. Finns det något vi kan göra tillsammans för att komma vidare?

 

Seminariet är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, SP, IVA Nord, IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik samt Skogsindustrierna.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.