Effektiv elförsörjning i framtiden - kan toriumbaserade kärnreaktorer få en roll?

Det radioaktiva grundämnet torium anses vara tre till fyra gånger så vanligt som uran i jordskorpan. Vilka är möjligheterna för framtida toriumbaserad elproduktion?
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Tisdag den 19 maj 2015 17:00 - 19:00

De största toriumproducenterna är Indien, Australien, Brasilien och Sri Lanka. Norge har stora mängder toriummalm. Dessa beräknas innehålla ca 100 gånger mer energi än landets alla oljefyndigheter.

Torium bidrar inte direkt till energiproduktionen i reaktorn utan är källan till det fissila materialet. Den vanligaste isotopen 232Th kan absorbera en neutron och sedan sönderfalla i två steg till den fissila uranisotopen 233U. I denna process, som kallas bridning, kan i bästa fall lika mycket eller mer nytt fissilt material alstras än som förbrukas. Detta innebär också att man producerar en avsevärt mindre mängd avfall per kilowattimme än i dagens reaktorer. Toriumbridreaktorer kan även byggas som saltsmältareaktorer med ett termiskt neutronspektrum.

Det är mycket svårt att sia om kostnaderna för toriumbaserad elkrafts-produktion, eftersom den baseras på delvis ny teknologi. Priset på torium är den största osäkerhetsfaktorn. En ökad efterfrågan kan påverka priset både uppåt och nedåt.

Seminariet, som arrangeras av IVA Väst, syftar till att ge en vision av möjligheterna för framtida toriumbaserad elproduktion. Medverkar gör Klara Insulander Björk, som disputerar på användningen av torium i dagarna före seminariet, Christian Ekberg, professor kärnkemi och innehavare av Stenas professur i Industriell Materialåtervinning samt Imre Pázsit professor, Nukleär teknik, Teknisk fysik, alla tre vid Chalmers. Den avslutande,  diskussionen leds av Lars Gunnar Larsson, tekn. lic., SiP Nuclear  Consulting AB.

För mer information kontakta Svante Svensson, 070-649 57 00, svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.