Effektiva framtida strategiska forskningsinvesteringar

Strategiska forskningsinvesteringar ska möta samhällets behov genom att stärka forskningen samt akademins och näringslivets konkurrenskraft. Utifrån erfarenheterna hittills – hur ska framtida satsningar se ut?

Seminarium arrangerat av IVAs avdelning för Utbildning och forskning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 16 juni 2016 17:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Efter några decennier med olika typer av strategiska satsningar är det hög tid att söka svaren om vad som uppnåtts och om effekterna varit de önskade. Det är också viktigt att identifiera vilka former som varit effektivast.

Strategiska forskningsområden (SFO) introducerades i forskningspropositionen 2008 och de strategiska innovationsområdena (SIO) i propositionen 2012.  Vad säger de utvärderingar som gjorts om effekterna?

Under seminariet söker vi svaren på frågan hur Sverige bäst och effektivast ska arbeta med strategiska forskningsinvesteringar:

  • Vilka är effekterna av de strategiska forskningsinvesteringarna hittills?
  • Vad kan Sverige vi lära av internationella erfarenheter?
  • Hur ska framtidens strategiska områden identifieras? Hur ska arbeta med strategiska forskningsinvesteringar ske i framtiden?
  • Hur påverkar strategiska investeringar nytänkande och återväxt i forskningen? Vilken är påverkan på näringsliv, lärosäten och den forskning som inte ryms inom de strategiska område
    {Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.