Effektiva industriella plattformar – nyckeln till svensk konkurrenskraft?

Digitalisering förändrar förutsättningarna för att bygga företag och göra affärer. Nu behövs effektiva plattformar för samverkan mellan olika aktörer. Hur ska de se ut? Vad krävs för att skapa dem?
Hästgatan 12, Visby
Hitta hit
Måndag den 1 juli 2019 14:30 - 15:30

Industriella plattformar består av en kombination av teknik, kompetens, forskning och institutionella förutsättningar som lagar och regler:

  • Vilka satsningar krävs för att utveckla plattformarna?
  • Hur ska rollfördelningen se ut mellan näringsliv och politik? Vilka närings- och forskningspolitiska initiativ krävs?
  • Vilka gemensamma satsningar sker inom EU? Hur ska svenskt näringsliv dra nytta av dem?
  • Vilka internationella exempel kan vi i Sverige lära oss av? Seminariet utgångspunkt är IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft där vi under våren fördjupat vår analys genom ett antal intervjuer. Resultatet presenteras för första gången vid seminariet.

Medverkande

Mikael Dahlgren, forskningschef för Corporate Research för ABB i Sverige, Patrik Fältström, teknisk chef Netnod, Darja Isaksson, generaldirektör VINNOVA, Jan Nygren, ordförande Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Pia Sandvik, vd RISE, Jon Simonsson, ordförande KOMET, Lars Stenqvist, Executive Vice President & CTO, AB Volvo, Carl-Henric Svanberg, preses IVA. Fler talare tillkommer. Modertorer: Linda Olsson och Jan Westberg, IVA

Vill du delta? Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats. I samband med seminariet serveras fika.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.