eHälsa ─ Digitala verktyg för bättre hälsa

 • Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
  Hitta hit

 • Onsdag den 7 oktober 2015 17:00 - 19:00

 • Seminarieplats 0 kr
  Mingel och lätt förtäring 0 kr

[Bokningen är stängd]

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för  hälso- och sjukvården. Men kommer patienterna att ta en mer aktiv roll och ett större ansvar för sin hälsa i takt med att nya digitala hjälpmedel blir tillgängliga?

Arbetet i IVAs Programråd eHälsa har belyst området ur fyra perspektiv:

 • Hur säker är min journal på nätet?
 • Leder digitaliseringen till förbättrade möjligheter för vård i hemmet?
 • Hur styrs värdeskapandet? Ersättningsmodeller inom eHälsa.
 • Big Data /Data Analytics och eHälsa

Ylva Hambraeus Björling, ordförande i IVAs Programråd eHälsa redogör för resultatet av arbetet i Programrådet och tar också upp eHälsa utifrån sina  erfarenheter som vd för det statliga Apotekens Service.

Martin Andreasson, Regionråd, ordförande i SKL’s Digitaliseringsberedning och vice ordförande i Inera, ger sin syn på användningen och utvecklingen av eHälsa inom regionen.

Mer information: Svante Svensson, tel 0706-49 57 00, svante@qfood.se

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.