El på beställning - kunden i fokus?

Möjligheten att förmedla information i realtid genom smarta elnät underlättar för en ökad efterfrågeflexibilitet och förväntningarna är stora.
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 12 maj 2015 09:30 - 11:45

Ett seminarium om synen på el och elanvändarnas möjlighet till flexibel användning. 

Hur flexibla kommer elkunderna vara i framtiden? Vilka faktorer driver användarnas beteende? Kommer industrin ha möjlighet att vara flexibel i sin användning? Och hur är synen på el generellt?

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & Transmission, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik.

Arbetsgruppen Elanvändning analyserar och studerar elanvändningen i Sverige idag och fram till 2050. Som ett led i arbetet genomför arbetsgruppen ett antal kunskapsseminarium där experter bjuds in för att presentera olika aspekter av den framtida elanvändningen i Sverige. 

Program

Kaffe (serveras från kl 9)

Välkommen (kl 9:30)
Maria Sunér Fleming, ordförande arbetsgruppen Elanvändning

En elmarknad i förändring – är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?
Lars Persson, Umeå Universitet

Industrins möjlighet till flexibel elanvändning
Fredrik Kopp, SCA och Tomas Hirsch, SSAB

Den flexibla kunden i praktiken – erfarenheter från Gotland
Christina Svalstedt, Vattenfall

Kundernas syn på el – varför energibolagen kanske har det rykte de förtjänar
Malin Thorsén, Svensk Energi

Diskussion

Avslutning (kl. 11:45)

Kontaktinformation

Camilla Koebe
Kommunikationschef
Telefon 08-791 29 85

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.