Elchock hotar leveranssäkerheten

IVAs projekt Vägval el presenterar fem åtgärder för framtidens leveranssäkerhet.

Seminarium i Almedalen med Vägval el

Donnersgatan 6, Visby
Måndag den 3 juli 2017 14:00 - 15:00

Sverige har idag ett robust elsystem och hög nivå på leveranssäkerheten, men hur blir det i framtiden? Kärnkraften stängs successivt, och den nya kraft som byggs är i stor utsträckning vindkraft. Det förändrar förutsättningarna, både vad gäller effektbalansen och stabiliteten i elnäten. Omställningen kommer att ta tid – därför måste våra politiker agera idag.

Medverkande är Leif Johansson, preses IVA, Björn O Nilsson, vd IVA, Jan Nordling, huvudprojektledare Vägval el, Karin Byman, projektledare Vägval el, Ulla Sandborgh, gd Svenska kraftnät, Johan Svenningsson, vd Uniper, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Maria Sandqvist, Forum för smarta elnät, professor Runar Brännlund, Umeå universitet, Ingemar Nilsson (S) och Penilla Gunther (KD).

Bo Normark, ordförande Vägval el, är moderator.

 

VILL DU DELTA?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.