Elens roll i framtidens hållbara energisystem

Välkommen till en workshop om det framtida energisystemet med Vägval el och Energimyndigheten.

Workshop med Vägval el och Energimyndigheten.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 15, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 8 november 2016 10:00 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Innan sommaren presenterade IVAs projekt Vägval el och Energimyndigheten underlag till det pågående samtalet om det framtida energisystemet. Nu är det dags att fortsätta dialogen. I denna workshop vänder vi oss främst till energipolitiker, opinionsbildare och företrädare från näringslivet.

Vi kommer att diskutera hur el används i fyra möjliga framtider. Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut för er organisation? Vad vill ni ge för signaler till politikerna? Kom och diskutera framtiden för energisystemet med IVA och Energimyndigheten utifrån Vägval el och Fyra framtider.

Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, och Björn O. Nilsson, vd IVA, inleder. Bo Normark och Jan Nordling, ordförande respektive huvudprojektledare, medverkar från IVAs projekt Vägval el. Workshopen leds av Karin Byman, energiexpert  IVA, och Åsa Tynell, projektledare Energimyndigheten. Medverkande är bland annat Ingemar Nilsson (S), Maria Weimer (L), Magnus Ek (CUF), Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät, Marie Fossum, Ericsson, Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier, Anna Holmberg, SKGS och Daniel Persson, Scania. IVAs projekt Vägval el har tagit fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet har tagit fram en syntesrapport och fem delrapporter om elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö samt samhällsekonomi & elmarknad.

Energimyndigheten presenterade i Fyra framtider en utredning som öppnar framtidstankar och förbereder oss för fyra olika möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter för energi som påverkar samhällsutvecklingen, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring. 

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.