Elförsörjningen i Sverige – vad kan vi lära av våra nordiska grannar?

Dagligen ifrågasätts det svenska elenergisystemet. Men hur står det sig i en jämförelse med våra nordiska grannländer?

Lunchseminarium med IVA Syd

Ekonomihögskolan i Lund, Tycho Brahes väg 1, Rum ECI:136
Onsdag den 9 november 2022 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVA Syd fortsätter på temat elförsörjningen i Sverige, denna gång med ett lunchseminarium i Lund. Nu har vi bjudit in Jan Blomgren, professor i kärnfysik, tidigare kompetensexpert på Vattenfall och föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum. Han gav nyligen ut boken Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning.

I seminariet görs jämförelser med de nordiska länderna:

  • Hur har de löst sin elenergiförsörjning?
  • Vilken är deras mix av olika energikällor?
  • Vilken prismodell har de valt?
  • Hur är deras nät kopplade till de internationella för export och import?

Varmt välkomna!

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.