Elförsörjningen i Sydsverige – hur allvarligt är läget?

Larmrapporterna kring elförsörjningen i Sydsverige avlöser varandra. I somras fick reservanläggningar tas i bruk. Elpriset för skåningar var dubbelt så högt som för norrlänningar. Investeringar var i fara på grund av bristande elkapacitet. Hur allvarligt är läget? Vilka är nycklarna till en framtidssäker elförsörjning i Sydsverige?

Webbinarium med IVA Syd

Webbinarium - bilden ovan blir en spelare
Måndag den 25 januari 2021 12:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Kapacitetsbristen i det svenska elnätet har diskuterats länge. I Sydsverige har problemen aktualiserats när viktiga framtidsinvesteringar för Pågens i Malmö och Polykemi i Ystad tycktes hotade. Det var långt ifrån självklart att tillgången på el var tillräcklig. Samtidigt är en kraftigt ökad elanvändning en förutsättning för omställningen Sydsveriges och övriga delar av landet till ett fossilfritt samhälle 2045.

Vid webbinariet som arrangeras av IVA Syd reder vi ut begreppen:

  • Är Sydsveriges elförsörjning verkligen hotad? Vilken är bakgrunden?
  • Vad krävs för att garantera en tillräcklig elförsörjning för Sydsverige? Vilka investeringar krävs för att möta den framtida behoven? Vilka beslut krävs och vem har mandat att fatta dem?
  • Vad gör politiker och näringslivsföreträdare från Sydsverige för att påverka dagens situation? Vad gör andra aktörer?

Medverkande: Karin Byman, projektledare på IVA för bland annat Vägval el, Per Eriksson, ordförande IVA Syd, Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige, Ola Hugoson, vd Polykemi, Anna Jähnke, regionråd Region Skåne, och Per Tryding, vice vd och policychef, Sydsvenska Handelskammaren.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.