Elproduktion - nuläge och potential

Loading the player...
  • IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

  • Måndag den 7 september 2015 15:30 - 18:00

  • Seminarieplats 0 kr
    Efterföljande mingel 0 kr

[Bokningen är stängd]

Vattenkraft, vindkraft, biobränsle, solceller, kärnkraft. Välkommen till ett seminarium om produktion av el.

Frågor som kommer att behandlas:

- Dagens status för olika produktionsmetoder.

- Vilka elproduktionsmetoder kan utvecklas och bidra i elsystemet 2030-2050?

-  Vad krävs för att investeringar ska komma tillstånd i respektive kraftslag?

Några av de medverkande är Andreas Regnell, Vattenfall, professor Lennart Söder, KTH, Göran Hult, Fortum, Johanna Lakso, Energimyndigheten, Bengt- Göran Dahlman, Johan Paradis och Lars-Gunnar Larsson.

Seminariet streamas.

IVAs projekt Vägval el har som syfte att ge svenska beslutsfattare en oberoende analys av hur alternativa vägval påverkar det svenska elsystemets utformning, funktion och kostnader bortom 2030. Inom Vägval el finns sex arbetsgrupper: Användning, Produktion, Distribution & Transmission, Miljö & klimat, Samhällsekonomi & elmarknad samt Energipolitik. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.