En nationell strategi för kompetensförsörjning

”Regeringen bör ta fram en nationell långsiktig kompetensförsörjningsstrategi som bas för en konkurrenskraftig svensk ekonomi och ett samhälle i ständig utveckling.” Detta är en av flera rekommendationer som presenteras i en ny rapport, framtagen av Arbetsgruppen för utbildning för framtida konkurrenskraft, som är en del av Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Rapporten tas emot och kommenteras på plats av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Onsdag den 22 juni 2022 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Rapporten, som du kan ta del av här, presenteras vid ett frukostseminarium på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Program och medverkande  

08:00 – 08:10 Tuula Teeri, IVAs vd och arbetsgruppens ordförande under 2020, hälsar välkommen och redogör för arbetsgruppens uppdrag.

08:10 – 08:20 Pär Weihed, professor, prorektor Luleå tekniska universitet och medlem i arbetsgruppen: hur ser lägesbilden ut idag för näringslivets kompetensförsörjning och det livslånga lärandet?

08:20 – 08:30 Anders Pettersson, chef för Göteborgsregionens kompetensnav och arbetsgruppens ordförande 2021–2022, redogör för arbetsgruppens förslag.

08:30 – 09:00 Panelsamtal med företrädare från arbetsmarknadsparterna och från industrin

  • Maria Långberg, EVP organisation, kultur och kommunikation, SSAB
  • Cecilia Lundin, Chief People Officer, Northvolt
  • Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjningsfrågor, Teknikföretagen
  • Johan Kreicbergs, chefsekonom/samhällspolitiske chef Sveriges Ingenjörer
    Fler medverkande kan tillkomma

09:00 – 09:30 Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tar emot arbetsgruppens rapport och ger avslutande kommentarer.

Moderator: Eric Sundström har en lång och gedigen erfarenhet från samhällsfrågor och kommunikation. Eric har en bakgrund på Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet som rådgivare och talskrivare. Eric har också arbetet vid olika tankesmedjor i Washington DC och Bryssel, och som chefredaktör för ett flertal tidningar och magasin baserade i Stockholm och Berlin. Eric har en magisterexamen från Johns Hopkins University SAIS.

Regeringens strategiska samverkansprogram syftar till att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft.

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistår de fyra samverkansprogrammen till att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.