The Square Kilometre Array (SKA) - en revolution inom astronomin

The Square Kilometre Array (SKA) är en av nästa generations radioteleskop och tillhör vad man brukar kalla en “big science” forskningsinfrastruktur. SKA utformas och byggs av ett internationellt konsortium av 10 länder, däribland Sverige.

Seminarium med IVAs Avdelning VII Teknikens grunder och gränsområden. Bild: An artist’s impression of SKA-Mid in the Karoo (South Africa)

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 15 februari 2018 17:15 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

SKA kommer att utföra observationer från två platser, Australien och Sydafrika, och högkvarteret ligger i Storbritannien. Det är utformat för att angripa några av de mest intressanta frågeställningarna inom modern astronomi och fysik, såsom gravitationens natur, mörk energi och mörk materia, uppkomsten av galaxer, stjärnor och planeter, och till och med förutsättningarna för livets uppkomst.

Den slutgiltiga designen för SKA kommer att fastställas under 2018 baserat på ett antal designstudier som utförts till en kostnad av c:a 200 M€. Konstruktionsarbetet är planerat att starta under 2019 förutsatt att erforderlig finansiering erhålls.

Phil Diamond kommer att beskriva all den fascinerande vetenskap som SKA kommer att möjliggöra, samt ge en uppdatering av projektets status. Han kommer speciellt att belysa de tekniska utmaningar som finns när det gäller att bygga och driva en “big data”-forskningsinfrastruktur. SKA kommer att generera rådata med en hastighet större än hela det globala internet.

En kort orientering om det svenska bidraget till projektet kommer att ges av Prof. Hans Olofsson.

Talare: Professor Philip Diamond - School of Physics and Astronomy at the University of Manchester, Director General of the Square Kilometre Array (SKA) Organisation.

Moderator: Professor Hans Olofsson – Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Göteborg.

Phil Diamond säger: “Jag hoppas kunna fånga den spänning och förväntan som dagens forskarsamhälle känner när det förbereder sig för att bygga och använda SKA

Seminariet hålls på engelska.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.