Energi - ny marknad för skogen

Vad ska skogsråvara användas till i framtiden? Idag används totalt 128 TWh för energiproduktion, varav 14 TWh för elproduktion, 37 för fjärrvärme och 55 inom industrin. Resten är framförallt uppvärmning av bostäder och biodrivmedel. 
Hästgatan 2, Visby
Hitta hit
Måndag den 4 juli 2016 13:30 - 14:30

Det finns stor potential för biokraft, uppemot en tredubbling.  Även andelen biodrivmedel skulle kunna öka kraftigt. Men då krävs en effektiv marknad för skogsråvara.

IVAs projekt Innovation i skogsnäringen har som mål att stärka en förnyad roll för skogsbaserade produkter. IVAs projekt Vägval el har lyft fram potentialen med biobränsle för elproduktion.

Några frågor som kommer att tas upp:

  • Hur fungerar marknaden för biobränsle i Sverige?
  • Finns det vedråvara i relevanta mängder och till rätt pris för biobränsle (avverkat i Sverige eller importerat)?
  • Behövs det mer biobränsle på marknaden och vad krävs i så fall för att mer biobränsle ska bli tillgängligt?

Medverkar gör Björn O. Nilsson, vd IVA, Magnus Hall, Vattenfall, Sören Eriksson, Preem, Anders Egelrud, Fortum, Jan Wintzell, Sveaskog, Gunilla Saltin, Södra Cell, Mats Johnson, IVA och Karin Byman, IVA.

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Johanna Theander
Redaktör
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.