Energiomställningen - vi vet vart vi ska, men inte hur vi kommer dit

För att nå uppsatta klimatmål måste Sverige, Europa och världen radikalt ställa om energisystemen under de närmaste decennierna. Vilka möjligheter finns och hur kan dessa finansieras? Kan Sverige gå före?

Välkommen på seminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 25 april 2017 17:30 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

För att möta klimatutmaningen kan vi använda mindre energi, byta teknik och bränslen, binda koldioxid genom förändrad markanvändning eller avskilja och lagra koldioxid med CCS teknik. Vi har således ingen brist på tekniker och åtgärder.

Andelen fossila bränslen i den globala energimixen har legat i det närmaste konstant på ungefär 80 procent under det senaste årtiondet. Trots detta har det skett en expansion i förnybar elproduktion. Men hur får vi till motsvarande förändringar i sektorer som transportsektorn och basindustrin där det krävs stora investeringar för utveckling, implementering och ny infrastruktur? Kan Sverige gå före i detta arbete?

Välkommen till ett seminarium, arrangerat av IVAs avdelning för Elektroteknik, om omställningen av energisystemet.

 

Program

Välkommen
Birgitta Resvik, ordförande i IVAs avdelning för Elektroteknik

Hur möter vi klimatutmaningarna?
Filip Johnsson, ledamot  IVAs avdelning för Elektroteknik, professor i Uthålliga Energisystem, Chalmers Tekniska Högskola

Paneldebatt
Svante Axelsson, Regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, Anders Röstin, Six Year Plan, arbetar med finansieringsfrågor inom energi- och infrastruktursektorerna och Filip Johnsson, ledamot  IVAs avdelning för Elektroteknik, professor i Uthålliga Energisystem, Chalmers Tekniska Högskola samt frågor från publiken.

Moderator är Birgitta Resvik, ordförande i  IVAs avdelning för Elektroteknik

 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.