Energiscenarier - vad kan vi lära av Nya Zeeland?

Nya energibehov, teknisk utveckling och nya villkor för energimarknaden. Det är förändringar som påverkar såväl Nya Zeeland som övriga världen.

Seminarium med Vägval el och World Energy Council.

Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 17 december 2015 12:00 - 13:00

Nya Zeeland har ett överflöd av naturresurser, bra företagsklimat, hög levnadsstandard och en stark exportsektor. Men precis som för Sverige är frågan: Hur ser energistrategin ut fram till 2050? 

The BusinessNZ Energy Council har tagit fram en rapport som innehåller två olika energiscenarier för Nya Zeeland fram till 2050 – Kayak och Waka. Vad kan vi lära från ”down under”?

Huvudtalare vid seminariet är John Carnegie, senior manager vid BusinessNZ, Nya Zeelands motsvarighet till Svenskt näringsliv. Han har tidigare haft olika positioner vid Treasury, Ministry of economic development, elmarknadsoperatören the Marketplace company och energibolaget Genesis Energy. 

Kommenterar gör Klaus Hammes, Energimyndigheten, Birgitta Resvik, Fortum och Bo Diczfalusy, chef för Energikommissionens kansli. Moderator är Maria Sunér Fleming, ordförande för arbetsgruppen Användning.

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: produktion, distribution & transmission, användning, klimat & miljö, samhällsekonomi & marknad och energipolitik.

World Energy Council, WEC, är en världsomspännande organisation som grundades redan 1923. WEC arbetar över hela energisektorn och representerar företag och organisationer i nästan 100 länder.

John Carnegies presentation finns här.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.