Erbjuder högskolan rätt utbildningar?

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 5 november 2015 17:00 - 19:00

Lars Haikola lämnade i juni över sitt betänkande ”Högre utbildning under tjugo år” som diskuterar utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet under de senaste 20 åren ur student- och arbetsmarknadsperspektiv.

Utredningen är utgångspunkten för seminariet:

  • Stämmer det att balansen mellan högskoleutbildning och arbetsmarknad i stort fungerar bra?
  • Hur ska de bristområden som ändå finns hanteras?
  • Har vi en forskningsanknuten högskoleutbildning i Sverige?

Efter Lars Haikolas presentation av utredningen inleds diskussionen utifrån fyra perspektiv:

Studenterna – Johan Alvfors, vice ordförande, SFS
Näringslivet – Eva Wigren, chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Samhället – Henrik Berggren, journalist och författare
Högskolan – Karin Röding, rektor Mälardalens högskola

Seminariet leds av Christina Ullenius, ordförande i IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.