Erbjuder högskolan rätt utbildningar?

Loading the player...

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit

Torsdag den 5 november 2015 17:00 - 19:00

Seminarieplats 0 kr
Mingel 250 kr

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?

Lars Haikola lämnade i juni över sitt betänkande ”Högre utbildning under tjugo år” som diskuterar utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet under de senaste 20 åren ur student- och arbetsmarknadsperspektiv.

Utredningen är utgångspunkten för seminariet:

  • Stämmer det att balansen mellan högskoleutbildning och arbetsmarknad i stort fungerar bra?
  • Hur ska de bristområden som ändå finns hanteras?
  • Har vi en forskningsanknuten högskoleutbildning i Sverige?

Efter Lars Haikolas presentation av utredningen inleds diskussionen utifrån fyra perspektiv:

Studenterna – Johan Alvfors, vice ordförande, SFS
Näringslivet – Eva Wigren, chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Samhället – Henrik Berggren, journalist och författare
Högskolan – Karin Röding, rektor Mälardalens högskola

Seminariet leds av Christina Ullenius, ordförande i IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.